GR. DEGENFELD-SCHONBURG ANNA ZSUZSANNA ROZÁLIA AUGUSZTA


 1836. szeptember 1. Mezőtárkény - 1925. július 12. Vámos Táglás

apja: gr. Degenfeld-Schonburg Imre (1810-1883)
anyja: gr. Bek Paulina (1815-1856)
testvérei:
gr. Degenfeld-Schonburg Gusztáv
gr. Degenfeld-Schonburg Ilona
gr. Degenfeld-Schonburg Berta
gr. Degenfeld-Schonburg Emma

házassága: 1855. szeptember 3., Budapesten, férje:
Szerémi herceg Obeschalhy Gyula
    1828 november 28. Pozsony – 1895. szeptember 23. Budapest
Télen ………….. éltek.

Gyermekeik:
1. Paulina 1856 –
    házasság: 1882 Budapesten
    férje: Micsinyei és Beniczei Beniczky Ádám

2. Géza Ágost Viktor 1858 Szerdahely– 1937. Budapest
    házassága: 1882. Budapesten
    felesége: gr. Andrássy Etelka (1861 - 1927)
        apja: gr. Andrássy Manó
        anyja: Erdődi gr. Pálffy Gabriella

3. Ilona 1858 -
    férje: báró Zichy József

4. Irma Paulina Anna Ilona  (1863 Nyírbakta – 1924 Budapest)
    császári és királyi palotahölgy
    házassága: 1886. szeptember 11. Budapesten
    férje: Marosnémethi és nádaskai gr. Edelsheim-Gyulai Lipót József 1863 Salzburg – 1928 Bp.
    a jogtudományok doktora, császári és királyi kamarás, valóságos titkos tanácsos, a főrendi ház
    örökös tagja, a Johannita rend lovagja
    gyermekük:    
    Lipót Ferenc György Gyula (1888 Berezovicza – 1981 Cannes
        1. felesége: Pajacsevich Gabriella (1894-1927)
        gyermekük: E. Ilona Andrea Gabriella (1918 Bp.-
                 1. házassága: 1940. Budapesten
                                        férje: Nagybányai Horthy István 1904. Pola-1942. Szovjetunióban repülőgép         
                                        szerencsétlenség érte a fronton; Magyarország kormányzó helyettese;
                                               fiuk: István (1941 Bp.-) vitéz, építészmérnök, áttért a mohamedán hitre
                                               felesége: Chamberlain Henrietta Josefine (1932 London-) Djakartában   
                                               élnek, gyermekeik: Leonard, Ilona, Henry, Marianne, Stuart
                                        2. házassága: 1954. Londonban, férje: Bowden Johann (1915 Kent -) angol   
                                        királyi ezredes, gyáros
              2. felesége: Pothkugel Ella (1899-1971)


Kiemelések innen 40. oldal: